Lider biznesu 9/2021

54 POZIOM WYŻEJ Krok po kroku zbuduj swój ogród – odcinek 3 – układanie nawierzchni, obrzeży i palisad Budowa ogrodu, podobnie jak budowa domu, to proces złożony, wyma - gający zaplanowanego działania i połączenia wielu elementów. Zasadne jest wcześniejsze opracowanie projektu, który na etapie realizacji chroni przed nieprzemyślanym działaniem, a tym samym pozwala uniknąć błę - dów i niepotrzebnych kosztów. O tym wspominałem w poprzednim odcin - ku. Tymczasem w tym postaram się zobrazować, jak wygląda to w prakty - ce, i jak w oparciu o projekt powstają główne ramy ogrodu. TEKST I ZDJĘCIA: Tomasz Szostak, www.zogrodemnaty.pl T ak właśnie rozpoczyna się budowa ogrodu: stwo - rzeniem ram (szkieletu) w postaci podjazdów, chod - ników, przedeptów, schodów, tarasów na gruncie, obrzeży i palisad, a dopiero później uzupełnienia tego elementami finalnymi, jak: instalacje, trawniki, dekoracje, kamienie ozdobne i rośliny. OD PODSTAW Pierwszym krokiem do rozpoczęcia prac jest jednak posprzątanie terenu, oczyszczenie go z pozostałości po budowie domu i wywiezienie wszelkich mogących utrud - niać prace elementów. Krokiem drugim, który w praktyce trzeba wykonać już kilka miesięcy wcześniej, jest wybór firmy wykonawczej i zarezerwowanie terminu realiza - cji. W moim przypadku firma wykonawcza to jednocze - śnie firma, która realizowała projekt ogrodu – Quercus Mikołajczyk, której powierzyłem kompleksowe działania i nadzór nad całością realizacji. Z kolei ta firma pewne prace powierzyła swoim sprawdzonym podwykonawcom, jak chociażby firmie brukarskiej, której praca jest tema - tem obecnego odcinka.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz