Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 13 7–8 września po raz dziewiąty odbędzie się stacjonarna edycja Golden Marketing Conference. Będzie to jedna z pierwszych okazji do spotka - nia się twarzą w twarz przedstawicieli branży marketingowej. GOLDEN MARKETING CONFERENCE FOT.ARCHIWUMMTP TYM ŻYJE BRANŻA G olden Marketing Conference to dwudniowe wydarze - nie skierowane do Top Managementu – członków zarządu, dyrektorów marketingu, osób decyzyjnych w zakresie stra - tegii rozwoju marki, specjalistów ds. public relations oraz osób prowadzących lub zarządzających firmami w Polsce. Organizator konferencji – Grupa MTP – ma jasno wyzna - czony cel: przekazać jak najwięcej merytorycznej treści, informacji o trendach i przygotować rynek marketingowy na nadchodzące zmiany. W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami ogromnych transformacji marketingowych, przyspieszonej digitalizacji usług oraz wzrostu zainteresowania prowadzeniem działal - ności w Internecie. Właśnie te zagadnienia będą głównym nurtem przewodnim zbliżającego się spotkania marketin - gowców z całej Polski. Zaproszeni eksperci przedstawią trendy i nieszablonowe roz - wiązania, które uczestnicy wydarzenia będą mogli automa - tycznie zastosować w swojej pracy. Program najnowszej edycji Golden Marketing Conference będzie w szczególności poświę - cony e-biznesowi – począwszy od wyboru platformy e-com - merce, przez UX i on-site marketing, po kampanie promujące sprzedaż i strategie ją zwiększające. W agendzie wydarzenia nie zabraknie tematów związanych z analityką działań interne - towych, poruszone zostaną także kwestie zastosowania social mediów, a także budowania contentu czy video marketingu. W wydarzeniu będzie można uczestniczyć na dwa sposoby: stacjonarnie w Poznaniu oraz online w formule PPV. Bile - ty są dostępne na stronie internetowej https://golden - marketing.pl/poznan/. Aleksandra Skibińska

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz