Wszystko Działa 3/2023

44 3(30)|2023 OZE W ostatnich latach nastąpił intensywny wzrost przedsięwzięć związanych z OZE, głównie fotowoltaiką oraz energetyką wiatrową. Ostatnio też pojawia się coraz więcej inwestycji w magazyny energii i biogazownie, a także w biometan oraz wodór. Inwestycjami w OZE, ze względu na wysokie stopy zwrotu, zainteresowanych jest coraz więcej przedsiębiorstw oraz inwestorów. Jednak bez kapitału żadna inwestycja nie może zostać zrealizowana, stąd warto zapoznać się z różnymi metodami finansowania, tak aby dobrać optymalną ich strukturę z punktu widzenia inwestora. Adam Kościelniak, partner zarządzający, A-RES Adam Kościelniak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W OZE FOT. KAROLINAKLINK/ADOBE STOCK Najpowszechniejszym i najbardziej znanym sposobem pozyskania środków na inwestycje jest finansowanie dłużne, czyli kredyt, w różnych formach (często szytych na miarę projektu). Dostępne są również inne metody pozyskania środków, między innymi leasing lub programy grantowe i dotacyjne. Ciekawą opcją, szczególnie dla przedsiębiorców, jest również możliwość finansowania w formule ESCO. Kredyty i pożyczki komercyjne Najpowszechniejszą formą kredytu jest kredyt obrotowy. Charakteryzuje się on relatywnie niskim oprocentowaniem oraz stałymi ratami. Zabezpieczeniem kredytu są aktywa spółki, a jego wielkość jest zależna od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. To powoduje, że nie zawsze jest on odpowiedni na potrzeby finansowania inwestycji, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach jest on udzielany na długi okres (maksymalnie do 10 lat). Projekty, gdzie chcemy ograniczyć ryzyko związane z niewypłacalnością lub wymagające dłuższego terminu spłaty pożyczonego kapitału, można finansować w formule Project Finance (finansowanie projektowe). Jest to najpopularniejsza forma finansowania dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz OZE, niemniej jest ona również najbardziej wymagającą i angażującą formą finansowania. W tym układzie instytucje finansowe podejmują decyzję o udzieleniu finansowania na podstawie przeprowadzonej analizy opłacalności inwestycji, stąd do finansowania projektów w formule Project Finance zawsze wymagane są dobrze przygotowany biznesplan oraz model finansowy. Formuła ta

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz